Pisemne tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne z języka angielskiego na język polski w takich dziedzinach, jak automatyka przemysłowa, napędy elektryczne, elektronika, elektrotechnika, elektryka itp., to główne obszary naszego działania. 

W swojej działalności opieramy sią na specjalistach z tych dziedzin, dzięki czemu możemy zagwarantować merytoryczny sens tłumaczonego dokumentu.

Zapewniamy kompletną realizację procesu tłumaczenia, włącznie ze składem tekstu i grafiki w dziale DTP.
W tłumaczeniach technicznych używamy również programu do wspomagania tłumaczeń (CAT), dzięki czemu możemy zagwarantować jednolite słownictwo i styl.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

  • Automatyka przemysłowa, napędy elektryczne, wizualizacja
  • Elektronika, elektrotechnika, elektryka
  • Urządzenia, maszyny, linie technologiczne

Tłumaczymy dokumenty związane z ww. dziedzinami

  • Podręczniki, instrukcje obsługi
  • Katalogi techniczne i reklamowe
  • Ulotki, prezentacje
  • Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn, urządzeń
    i systemów sterowania (DTR)
  • i inne.

Wykonujemy kompletną dokumentację

Oferujemy także usługi z zakresu DTP i na życzenie klienta wykonujemy skład tłumaczonych publikacji, tworząc gotową do użytku dokumentację.

Przetłumaczone i złożone dokumenty po pełnej obróbce graficznej, dostarczymy Państwu w formacie źródłowym i PDF.

Koszt wykonania takiej dokumentacji składa się z kosztu tłumaczenia (zob. Cennik) oraz kosztu składu, który wyceniany jest indywidualnie.
Teksty i dokumenty przyjmujemy w następujących formatach:

Adobe FrameMaker Corel Ventura MS PowerPoint
Adobe InDesign Format PDF MS Word
Adobe PageMaker MS Excel QuarkXPress

Przyjmowanie i odbiór zlecenia

Materiały do tłumaczenia przyjmujemy w formie elektronicznej mailem, przez serwer FTP lub na płycie CD.

Gotowe tłumaczenie lub dokumentację wysyłamy również w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty.

Szczegóły związane z tłumaczeniami, przyjmowaniem zleceń, płatnościami i innymi zasadami współpracy, opisane są w "Zasadach wykonywania tłumaczeń pisemnych".

Klauzula poufności

Wszelkie dane firm zlecających nam tłumaczenia, dane osobowe Klientów i ich kontrahentów oraz teksty do tłumaczenia i teksty przetłumaczone, traktowane są przez nas i naszych tłumaczy jako całkowicie poufne.

 

 

Zaloguj